dotek radosti


+420 774 206 888
dotekradosti@seznam.cz

Práce s klientem

11.02.2012 13:13

 

Je to samotná individuální práce s klientem, práce sami na sobě za účasti terapeuta.

Plné zdraví, tělesná i duševní pohoda jsou základem pro

 • zdravé myšlení, zdravý růst

 • hodnoty jako je přejícnost, důvěra, láska, pochopení, sounáležitost, přátelství, družnost, uvážlivost, citlivost, odpovědnost, vytrvalost, samostatnost, přívětivost a nenáročnost,

 • ale i nezávislost,  vyrovnanost, vnímavost, vnitřní harmonie, síla a pevnost zdravých názorů, cílevědomost, odvaha, intuice, svědomitost, správná míra pochopení a posouzení situace, atd.

Každá energetická nerovnováha se ukazuje i na těchto vlastnostech a posléze i na těle ve formě nemocí.

Pro zdárnou terapii je třeba :

 • se na věc podívat s nadhledem

 • vnést do problému jiný pohled, než je ten Váš, osvětlit ho a prosvětlit

 • rozkličovat kousek po kousku, kdy, kde a proč se stala chyba

 • odblokovat danou situaci, která dnes na tělesné nebo duševní úrovni vytváří bloky

 • pochopit a uchopit problém, který nás zatěžovat

 • následná náprava problémové situace

 • najít novou výchozí situaci pro léčení problému na jakékoliv úrovni

 • samotné léčení, vycházející z řešené situace

 • dosáhnout plného zdraví

Velmi si vážím lidí, kteří najdou v sobě odvahu říci cizímu člověku nahlas, že něco v jejich životě není v pořádku a chtějí poradit. Takovému člověku patří bronzová medaile za statečnost. Pokud tento člověk ještě najde v sobě ochotu pracovat sám na sobě a změnit se, takovému člověku patří stříbrná medaile za píli a vynaložené úsilí. V případě, že tento člověk je ochoten někdy i změnit svůj dosavadní zaběhnutý život a vydržet až do konce svých dní, tomu patří zlatá medaile za vytrvalost a obětavost vůči lidem a celé této planetě. Neboť poselstvím každé duše je dosáhnout v tomto životě těch nejvyšších a nejušlechtilejších kvalit.