dotek radosti


+420 774 206 888
dotekradosti@seznam.cz

O numerologii

13.02.2012 13:07

Numerologický výklad může dle přání klienta zahrnovat:

 • sestavení mřížky klienta

 • význam čísel a rovin v mřížce

 • na co si dát v životě pozor

 • sklon k nemocem, náprava

 • životní číslo a jeho význam

 • osobní vibrace na 5 let dopředu

 • výběr jména a jak ovlivňuje život

 • partnerské vztahy aneb hodíme se k sobě?

 • rozkličování problémů na úrovni dvou (i více) lidí

 • vzájemné působení v rodině

 • odpovědi na samotné otázky

  

o numerologii

„… a pokud neumřeli, tak tam žijí dodnes.“ Takto končí všechny pohádky. Právě tímto momentem končí i zamilovanost, boj o partnera, růžové brýle a většinou i láska až za hrob. A právě tady vzniká největší chyba v pojetí lásky. I my procházíme za život několika pohádkami, kdy princ bojuje o princeznu a pak ji i dostane.  Všichni si přejeme najít kouzelný proutek, jehož mávnutím si budeme rozumět s partnerem a budeme s ním až do konce svých dní. Uvědomme si ještě, co by se ovšem dělo dál, kdyby režisér pokračoval v natáčení. To bychom z pohádky přešli do seriálu, který má chvilky dramatické, napínavé, milostné či hororové. Zamilovanost je z tohoto pohledu pohádka, kterou prožíváme nejen při románku, ale třeba i při narození dítěte. Pokračování bez růžových brýlí, to už je realita, která v pohádkách záměrně chybí (to už je jiný žánr).

Abychom neputovali ze vztahu do vztahu, od zklamání ke zklamání, je třeba k tomuto pochopit jednu základní věc. Žádný vztah nevzniká bez důležité příčiny a příznivý výsledek občas závisí na tom, jestli se dva lidé budou opravdu usilovně snažit osvojit si ponaučení, která si osvojit mají. Musí k sobě také být vzájemně trpěliví a ohleduplní. Pak teprve ta námaha stojí za to.

Často se ve vztahu stává, že lidé trpí a obracejí se o radu a pomoc. Rozumím jejich zoufalství a žalu, které zakoušejí, také mně se dostalo řady důležitých lekcí o vztazích všeho druhu. Přitažlivost nikdy není bezdůvodná. Neexistuje oženit se s nesprávnou osobou nebo s ní chodit. Je to vždy ten pravý partner, který nás může naučit to, co se v dané době naučit potřebujeme. Já vím, je velmi těžké se s tímto smířit. Ale je to realita. Podívejme se na své vlastní vztahy, minulé i současné. Přitahuje vás vždy určitý typ osoby s problémy jako už kdysi dříve s někým jiným? A jaké lidi přitahujete vy? Kdybyste měli vyplnit co nejupřímněji dotazník, v němž byste vyjmenovali vlastnosti, které nejvíce obdivujete a charakterové rysy, které považujete pro dlouhodobý vyrovnaný vztah za potřebné, kolik by se vůbec našlo lidí, kteří by odpovídali vašim požadavkům? O kolika lidech jste si už mysleli, že s nimi budete šťastní a dočkali jste se jen zklamání?  

Klíčem v tomto propletenci je porozumění jak svému partnerovi, tak i sami sobě. Kde je porozumění, je i jistota. Neexistují špatná čísla nebo mřížky. Existují jen charakterové vlastnosti, jehož nositelem je právě majitel těchto čísel. Z této mřížky je možno vyčíst všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž jsme se narodili, stejně jako naše záporné vlastnosti a ponaučení, která si na tomto světě musíme osvojit. Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datech narození, tím jasněji budeme moci chápat sami sebe i své blízké. Můžeme také předvídat a chápat své každoroční cykly.

Numerologie je pouze jednou z věd využívaných pradávnými mudrci. Několik tisíc let před narozením Krista využívali Číňané filozofického pojetí čísel jako součást I Tingu. Z tohoto základu vyrůstá značná část Konfuciovy filozofie a právě tak i taoistické náboženství. Židé rovněž využívali mystického systému čísel jako součást kabaly a velká část těchto poznatků tvoří základ moudrosti zahrnuté do velkých tarotových arkánů. Třeba se jednou potvrdí myšlenky, že numerologie má původ ve zmizelých civilizacích Atlantidy a Lemurie.

V této chvíli bych k těmto řádkům ráda přidala jeden citát, který krásně vystihuje celý proces od zamilovanosti, až po najití kouzelného proutku, který pomůže partnerům projít celým životem až do konce svých dní.

 

Podstatou lásky není hledět okouzleně jeden na druhého,

Ale dívat se kupředu stejným směrem.“

                                               Antoine de Saint-Exupéry