dotek radosti


+420 774 206 888
dotekradosti@seznam.cz

O hathajóze

09.02.2012 13:45

 

Je specifický systém jógy jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli). Hathajóga patří mezi nejstarší jogínské cvičební systémy. Kořeny má v Indii. Usiluje o spojení individuálního já s univerzálním bytím.
V původní řeči Východu se pozitivní proud označuje slabikou "
ha", což znamená "Slunce“. Záporný proud se označuje druhou slabikou "tha", to znamená „Měsíc“. Slovo jóga má dvojí význam. Jeden značí svázaní, spojení, druhý znamená „jho“. Podle toho hathajóga znamená dokonalé poznání energií, a to pozitivní - sluneční a negativní - měsíční, jejich spojení v dokonalé harmonii a plné rovnováze.
Základním stavebním kamenem hathajógy je osvojení si klidného plynulého dechu -plného dýchání. To je nejdůležitějším prvkem všech poloh, neboli ásan. Jejich součástí není jen klidný a správný dech, ale také relaxace. Je zapotřebí zbavit se veškerého napětí a cviky provádět klidně a plynule. Maximálním protažením svalů usilujeme o jejich nejhlubší uvolnění.
A především se musíme seznámit s vlastním tělem, a to nejen v teorii, jak učí anatomie. Cílem hathajógy je - začít si
uvědomovat své tělo a všechny jeho činnosti. Díky hathajóze mohu například ukáznit svoji srdeční činnost a zabránit, aby vlivem vnějšího podráždění - strachem nebo velkou radostí - nenastalo náhlé tlučení srdce. Ale nejdřív musíme poznat síly působící v našem těle, abychom je potom mohli dobře používat a ovládat. Kdo ještě jógická cvičení nedělal, zná podobným způsobem nanejvýš svůj jazyk a vnitřek svých úst. Je škoda nepoznat víc...

Naše Země má dva póly. I my lidé v sobě neseme polaritu jako pozitivní a negativní póly – jako ha a tha. Sídlem pozitivního pólu je mozek, vrcholek hlavy. Negativní pól je v kostrči, v posledním obratli. Mezi oběma body krouží proud vysokého napětí. Toto napětí je ž i v o t . Nositelem života je naše páteř. A pružnost páteře je podle hathajógy nejdůležitějším činitelem pro uchování mladistvosti a tělesné zdatnosti.